Felelős adathasznosítás

Üzleti ügyfeleknek

Felelős - minden jogi szabályozásnak és biztonsági igénynek megfelelő etikus adatkereskedelmi platform

Adathasznosítás - tegyük monetizálhatóvá az érzékeny adatokat is, hogy az adatalanyok beleegyezésével létrejöhessen az értékesítés és a másodlagos felhasználás

Felelős adathasznosítás

Üzleti ügyfeleknek

Felelős - minden jogi keretnek és biztonsági igénynek megfelelő etikus adatkereskedelmi platform

Adathasznosítás - tegyük monetizálhatóvá az érzékeny adatokat is, hogy a felhasználók beleegyezésével létrejöhessen az értékesítés és a másodlagos felhasználás

Etikus kereskedelem a személyes adatokkal

Az adatok másodlagos hasznosítása minden fél érdeke. A reData.me platform megteremti annak a kereteit, hogy az adatalanyok hozzájárulásával, világos, etikus keretek között lehessen kereskedni a személyes adatokkal.

Adatértékesítés

Sok cégnél rengeteg olyan adat gyűlik, amelyek az eredeti céljukhoz képest más célokra is felhasználhatók. Az adatok személyes természete miatt ezeket gyakran nem lehet értékesíteni, hiába a kínálkozó alkalom. A reData.me platform megteremti annak a lehetőségét, hogy a cégnél lévő adatokat ún. adatcsomagokba csoportosítva eladásra kínálja a szervezet úgy, hogy az adatok átadására mindig az adatalany hozzájárulásával és felhatalmazásával kerüljön sor.

business-colleagues-in-conference-room-TVHD5EM.jpg

Adatvásárlás

Sokszor felesleges kellemetlenséget okoznak a szolgáltatók az ügyfeleknek adataik ismételt bekérésével, hiszen azok máshol már rendelkezésre állnak. Ráadásul sok olyan lehetőség van, ahol a szolgáltató bizonyos személyes adatok birtokában új szolgáltatásokat kínálna, melyeket saját adatgyűjtésére támaszkodva sohasem lenne képes. A reData.me platform segítségével lehetővé válik olyan – adatok jogszerű kikérésére épülő – szolgáltatások kialakítása, ahol az adatok más szereplőknél, cégeknél vannak és használatukhoz az adatalany hozzájárulása szükséges.

Háromoldalú tranzakció – négyoldalú érdekeltség

A reData.me platform összeköti az adatokkal rendelkező szereplőket (adatbirtokos), az adatokat használni szándékozó szereplőket (adathasználó) és azokat, akikről az adatok szólnak (adatalany). Hiszünk benne, hogy ha minden fél számára előnyös az adatcsere, akkor olyan adathasznosítások születhetnek meg, amelyek jobb ügyfélélményt nyújtanak és új szolgáltatásokat, vagy új kutatásokat tesznek elérhetővé. Épp ezért olyan üzleti modellt alakítottunk ki, amely a jogi és biztonsági előírások betartása mellett minden fél számára jövedelmező és átlátható.

Adatbirtokos oldal

Az adatbirtokosoknak lehetővé tesszük, hogy ún. adatcsomagokat (az értékesítésre kínált adatok strukturált leírása) hozzanak létre, illetve meghatározhatnak egy harmadik fél számára érvényesített kiadási árat. Az adatcsomagok leírása és ára megjelenik a reData.me adatpiactéren, ahol az adathasználók böngészhetnek. Ha az adathasználók olyan szolgáltatást tudnak indítani, amelyhez az adatalany engedélyt ad az adatátadásra, akkor az adatok átadásáért az adatbirtokos kiadási díjat kap. A felhalmozott adatokat így forgalmi értékkel bíró vagyonelemekké lehet konvertálni.

Adathasználó oldal

Az adathasználóknak lehetővé tesszük, hogy az adatcsomagok között keressenek. Az adathasználók pontosan látják, hogy milyen célra milyen adatot tudnak használni és az mennyibe fog kerülni. Így világos és tervezhető üzleti kalkulációt lehet végezni, hogy megéri-e egy adatalapú szolgáltatást elindítani és hozzáférni az értékes adatokhoz, vagy sem. Az adathasználók ezek alapján értékajánlatot adnak az adatalanyoknak (a magánszemélynek, akiről az adat szól), amely tartalmazza adatkikérés célját, a kikérni szándékozott adatokat és a felkínált értéket is. Az adathasználónak cask az átadott adatok után kell fizetnie.

Adatalany oldal

Az adatalanyok kontrollált módon rendelkezhetnek adataik másodlagos használatáról, miközben számukra a rendszer használata ingyenes. Sőt, adataik ún. speciális célú megosztásáért direkt kompenzációban részesülnek, amennyiben nem ők a közvetlen haszonélvezői az adat-hasznosításnak, például a kutatási célokra átadott adatok esetén. Ilyen esetben a kutatást végző cég utalványt, kupont ad vagy egyéb előnyöket nyújt az adatait megosztó adatalanyoknak.

reData.me oldal

A reData.me üzleti modellje tranzakciós díj alapú. Az adatbirtokosoknak fizetett adatkiadási díjból előre meghatározott arányban részesedik a reData.me. Ezzel a modellel a reData.me is abban érdekelt, hogy minél több jó minőségű tranzakció bonyolódjon a platformon, minél több pénzt termelve az adatbirtokosoknak és minél nagyobb értéket generálva az adatok átadásából az adathasználók számára.
A jól megválasztott üzleti modell miatt a rendszerhez kapcsolódás ingyenes, csak a megvalósult tranzakciókért kell fizetni.

Egy kapcsolódás - számos kapcsolat

A reData.me platformjához kapcsolódással a szervezet egyszeri integrációval csatlakozhat számos olyan vállalkozáshoz, amelyek az etikus adatkereskedelemben részt szeretnének venni. A csatlakozás egyszerű és ingyenes.

1
Technikai integráció

A technikai integráció során egy ún. Local Redata Gateway (LRG) telepítésével megteremtjük annak a kereteit, hogy titkosított adatkiadásokban, vagy adatkikérésekben tudjon részt venni a , legyen az adatbirtokos vagy adathasználó. Ennek során biztosítjuk a privát és a publikus kulcsok menedzsmentjét, az adatbázisokkal való integrációt és a szükséges ügyfélautentikációs eljárásokkal való kapcsolatot.

2
Adatkínálat és/vagy adatkereslet meghatározása

Adatkínálati oldalon (adatbirtokos) lehetőség van adatcsomagok meghatározására, amelyek az adatalany hozzájárulását követően átadhatók az adathasználóknak. Az adatok strukturált leírását és a metaadatokat tartalmazó adatcsomagok megjelennek és kereshetőek a reData.me adatpiacán.

Adatkeresleti oldalon (adathasnáló) az egyes üzleti szolgáltatásokhoz adatkikérő hozható létre, amely tartalmazza a redata.me rendszerében elérhető, a kínált szolgáltatás nyújtásához szükséges, adatalanyi engedélyhez kötött adatcsomagokat. Az beköthető a szervezet értékesítési oldalára, hogy az adatalanyok a kedvező lehetőséggel közvetlenül megszólíthatók legyenek. Az adathasználat célja és a kikért adatok mellett az adatkikérő tartalmazza az adathasználó által kínált kompenzációt is, így ennek alapján jelölheti be az adatalany, hogy melyik adatcsomagban levő adatainak átadását engedélyezi.

3
Tranzakciók lebonyolítása

Miután az adathasználó szervezet oldalán az adatalany megjelöli az adatkikérőn azokat az adatcsomagokat, amelyekben levő adatainak átadását engedélyezi, a redata.me átirányításokkal beazonosíttatja az adatalanyt a kiválasztott adatcsomag gazdájánál (adatbirtokos), majd elvégzi a titkosított adatok átadását az adathasználó számára.

4
Elszámolás

A beépített elszámolási rendszer adatigényhez paraméterezhető és tranzakció alapú. A tevékenységelőzmények és az analitikák a reData.me platformon bármikor elérhetőek.

Biztonságos. Jogszerű.

A reData.me platform létrehozásánál jelentős figyelmet fordítottunk arra, hogy a keretrendszer az iparági standardok mentén kerüljön kialakításra, különös tekintettel a biztonság és a jogszerűség előírásaira.

Biztonság

A rendszer technológiája szavatolja az adatbiztonságot, kizárja az ügyfeleink érdekeit nem szolgáló beavatkozásokat.

Titkosított adatátadás

A reData.me üzemeltetői nem látják a platform által közvetített adatokat. A kiadásra szánt adatokat a kiadó (adatbirtokos) szerverén titkosítjuk a címzett (adathasználó) publikus kulcsával, amit kizárólag a címzett privát kulcsával lehet feloldani. Emiatt, ha bárhol, bárkinek sikerülne a tranzakció során illetéktelenül hozzáférnie egy adatcsomaghoz, nem látna belőle semmit. Ugyanezen okból kifolyólag a reData.me platform sem fér hozzá az adatcsomagokban lévő adatokhoz.

Adatforrás oldali bejelentkeztetés

Amikor adatai továbbítását szeretné egy adatalany, akkor az adatok körének beazonosítása után az adatalanyt, amennyiben a szabályozások megkövetelik, a reData.me átirányítja az adatbirtokos oldalára, ahol az adatalany azonosítja magát és jóváhagyja a tervezett adatátadást. Az azonosítás biztosítja, hogy valóban az adatalany adatai kerüljenek átadásra, a jóváhagyás révén pedig az adatbirtokos adatkiadása megfelel a célhoz kötöttség követelményének.

Tranzakciók naplózása

A reData.me platform visszakereshetően nyilvántartja, hogy milyen kérések alapján – milyen célra – milyen adatok átadását teljesítette. Ezeket az információkat egy meghamisíthatatlan logolási technikával (SAML protokollal) tárolja a rendszer, ami lehetővé teszi, hogy  bármikor ellenőrizhető legyen, hogy milyen jogalappal milyen tranzakciókra került sor. Ez a módszer megegyezik azzal a biztonságos logolási és titkosítási technológiával, amit Európa-szerte az állampolgári autentikációk elvégzésére használnak.

Jogszerűség

Az adatok használatát, ideértve azok másodlagos használatát Európában a GDPR határozza meg. Az adatok mozgatását és a velük való jogszerű kereskedés kereteit ezen felül több, elfogadás előtt álló európai direktíva szabályozza. A reData.me folyamatosan figyeli a jogszabályi környezetet, hogy a változó szabályozásnak a jövőben is megfeleljen a platform s annak minden résztvevője.

Célhoz kötött hozzájárulás

Az adatok használatához, újrahasznosításához írásban kell rögzíteni, hogy pontosan milyen célra fogja használni az adathasználó az adatokat és ebből milyen előnye származik az adatalanynak. A hozzájárulás megadásakor ezt olvassa el és hagyja jóvá az adatalany, így maximálisan teljesül a célhoz kötött, értő hozzájárulás elvárása. (GDPR 6-os és 7-es cikk).

Adatátadás felhatalmazás alapján

A személyes adatok kiadása jogi szempontból mindig kényes művelet. A reData.me rendszerében, amikor egy adatalany elfogadja, hogy egy adatcsomag használható egy konkrét célra, akkor azzal egyidőben egy adatátadási kérés jön létre az adatbirtokos felé, hogy az adott adatcsomagot adja át. Így az adatbirtokos félnek egyértelmű jogalapja van a kért adatok kiadására az adathordozhatósági jog alapján. (GDPR 20-as cikk).

Adatközvetítői szolgáltatás

A reData.me platform  kialakításának központi eleme, hogy semmiképpen se lássa a közvetített adatokat. Így nem tud adatelemzési szolgáltatásokat nyújtani, ezáltal világos szerepet foglal el az adatökoszisztéma értékláncában, mint adatközvetítő. Az európai úniós szabályozás, a Data Governance Act kiemelt célkitűzése, hogy az ilyen, adatelemzés szempontjából semleges szereplők, mint pld. a redata.me, segítsék az adatkereskedelmet.