Felelős adathasznosítás

Üzleti ügyfeleknek

Felelős - minden jogi keretnek és biztonsági igénynek megfelelő etikus adatkereskedelmi platform

Adathasznosítás - tegyük monetizálhatóvá az érzékeny adatokat is, hogy a felhasználók beleegyezésével létrejöhessen az értékesítés és a másodlagos felhasználás

Felelős adathasznosítás

Üzleti ügyfeleknek

Felelős - minden jogi keretnek és biztonsági igénynek megfelelő etikus adatkereskedelmi platform

Adathasznosítás - tegyük monetizálhatóvá az érzékeny adatokat is, hogy a felhasználók beleegyezésével létrejöhessen az értékesítés és a másodlagos felhasználás

Etikus személyes adatkereskedelem

Az adatok másodlagos hasznosítása minden fél érdeke. A reData.me platform megteremti annak a kereteit, hogy az adatalanyok hozzájárulásával, világos, etikus keretek között lehessen kereskedni a személyes adatokkal.

Adatértékesítés

Sok cégnél rengeteg olyan adat gyűlik, amelyek az eredeti céljukhoz képest más célokra is alkalmasak lennének. Azonban gyakran az adatok személyes természete miatt ezeket általában nem lehet értékesíteni, hiába a kínálkozó alkalom. A reData.me platform megteremti annak a lehetőségét, hogy a cégben lévő adatokat ún. adatcsomagokba csoportosítva eladásra kínálja a szervezet úgy, hogy az adatok végső átadására való hozzájárulása és felhatalmazása mindig az adatalanytól érkezzen.

business-colleagues-in-conference-room-TVHD5EM.jpg

Adatvásárlás

Sokszor felesleges kellemetlenséget okozunk ügyfeleinknek adatai bekérésével, hiszen azok máshol már rendelkezésre állnak. Ráadásul sok olyan lehetőség van, ahol ha cége hozzáférne személyes adatokhoz olyan szolgáltatásokat kínálhatna, amelyeket saját adat gyűjtéséből talán soha sem. A reData.me platform segítségével lehetővé válik olyan – adatok jogszerű kikérésére épülő- szolgáltatások építésére, ahol az adatok más szereplőknél, cégeknél vannak és használatukhoz adatalanyi, felhasználói hozzájárulás szükséges.

Három oldalú tranzakció – négy oldalú érdekeltség

A reData.me platform összeköti az adatokkal rendelkező szereplőket (adatbirtokos), az adatokat használni szándékozó szereplőket (adathasználó) és azokat, akikről az adatok szólnak (adattulajdonos). Hiszünk benne, hogy ha minden fél érdekelt a tranzakcióban, akkor olyan adathasznosítások születhetnek meg, amelyek jobb ügyfélélményt, új szolgáltatásokat, vagy új kutatásokat tesznek elérhetővé. Épp ezért olyan üzleti modellt alakítottunk ki, amely a jogi és biztonsági keretek betartása mellett minden fél számára jövedelmező és átlátható.
Adatbirtokos oldal

Az adatbirtokosoknak lehetővé tesszük, hogy adatcsomagokat definiáljanak, illetve meghatározhatnak egy harmadik fél számára érvényesített kiadási árat. Az adatcsomagok leírása és ára megjelenik a reData.me adatpiactéren, ahol az adathasználók böngészhetnek. Ha az adathasználók olyan szolgáltatást tudnak indítani, amelyben a felhasználó engedélyt ad az adatátadásra, akkor az adatok átadásáért az adatbirtokos kiadási díjat kap. Ezáltal a felhalmozott adatokat valóban forgalmi értékkel bíró vagyonelemekké lehet konvertálni.

Adathasználó oldal

Az adathasználóknak lehetővé tesszük, hogy adatkikérő formokat hozzanak létre, amelyek az adatalanyoknak (végfelhasználóknak) szánt értékajánlatokat, azaz miért éri meg az adatait megosztani a céggel információkat és a kikérni szándékozott adatokat tartalmazzák. Az adathasználók így pontosan látják, hogy milyen célra milyen adatot tudnak használni és ha van felhasználói hozzájárulás, akkor mennyibe fog kerülni számukra a tranzakció. Így világos és tervezhető üzleti kalkulációt lehet végezni arról, hogy megéri-e egy-egy adatalapú szolgáltatást indítani és hozzáférni az értékes adatokhoz, vagy sem. Fizetni csak azért kell, amit valóban meg is kapott az adathasználó.

Adattulajdonos oldal

Az adatalanyok a fő nyertesei a reData.me platformnak, hiszen egy teljes mértékben általuk kontrollált módon rendelkezhetnek az adataik másodlagos használatáról, miközben számukra a rendszer használata ingyenes. Sőt, bizonyos esetekben lehetőség van arra is, hogy ők direktben kompenzációt kapjanak az adataik speciális célú használatára, amelynek ők nem közvetlen haszonélvezői, például kutatási vagy fejlesztési célok esetén.

reData.me oldal

A reData.me üzleti modellje tranzakciós díj alapú. Az adatbirtokosoknak fizetett adatkiadási díjból 10% a reData.me működtetésére, fejlesztésére fordítódik. Ezzel a modellel a reData.me is abban érdekelt, hogy minél jobb minőségű, minél több tranzakció bonyolódjon a platformon, minél több pénzt termelve az adatbirtokosoknak és minél több értéket generálva az adatok átadásából.

A jól választott üzleti modell miatt a rendszerhez való kapcsolódás ingyenes, csak a megvalósult tranzakciókért kell fizetni.

Egy kapcsolódás - számos kapcsolat

A reData.me platformjához kapcsolódással a szervezet egyszeri integrációval csatlakozhat számos olyan szervezethez, akik etikus adatkereskedelemben szeretnének részt venni. A csatlakozás egyszerű és ingyenes.

1
Technikai integráció

A technikai integráció során egy ún. Local Redata Gateway (LRG) telepítésével megteremtjük annak a kereteit, hogy titkosított adatkiadásokban, vagy adatkikérésekben tudjon részt venni a szervezet. Ennek során biztosítjuk a privát és publikus kulcsok menedzsmentjét, az adatbázisokkal való integrációt és a szükséges ügyfélautentikációs eljárásokkal való kapcsolatot.

2
Adatkínálat és/vagy adatkereslet definiálása
Adatkínálati oldalon az adatbázis alapján lehetőség van adatcsomagok definiálására, amelyeket egy-egy felhasználóról a hozzájárulások mentén ki lehet adni. Az így definiált adatcsomagok metaadatai megjelennek a reData.me adatpiacán. Adatkeresleti oldalon az egyes üzleti szolgáltatásokhoz definiálni lehet adatkikérőket, amelyben be lehet jelölni, hogy ügyféligény esetén egy konkrét üzleti folyamathoz milyen adatcsomagokat kérne el a szervezet. Az így definiált adatkikérők beköthetőek a szervezet saját oldalára, hogy az ügyfelek megszólíthatóak legyenek.
3
Tranzakciók lebonyolítása
Amikor a szervezet oldalán egy felhasználó elindít egy adatkikérő folyamatot, a reData.me begyűjti a felhasználótól a hozzájárulást és átirányításokkal beazonosíttatja a felhasználót a kiválasztott adatcsomag gazdájánál, majd elvégzi a titkosított adatok átadását.
4
Elszámolás
A megvalósult tranzakciók és az adatpiactéren definiált árak alapján elkészül egy elszámolás és havi szinten egy kifizetés az adatkereskedelemben érintett szereplők között.

Biztonságos. Jogszerű.

A reData.me kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa biztosított keretrendszer minden biztonsági standardnak megfeleljen. Ebben kiemelten fontos, mind a biztonság, mind a jogszerűség biztosítása.

Biztonság

A rendszerünket úgy alkottuk ki, hogy ne csak policy-k de technológiai szinten se lehessen olyat tenni, ami nem az ügyfeleink érdekeit szolgálja.

Titkosított adatátadás

A reData.me rendszere úgy lett megtervezve, hogy a reData.me üzemeltetői ne tudjanak belelátni a platform által közvetített adatokba. A kiadásra szánt adatokat a kiadó (adatbirtokos) szerverén titkosítjuk a címzett (adathasználó) publikus kulcsával, amit kizárólag a címzett privát kulcsával lehet feloldani. Emiatt bárhol, bárkinek sikerülne hozzáférni egy adatcsomaghoz az átadás folyamán, nem látna belőle semmit. Ugyanezen okból a reData.me platform se fér hozzá az adatcsomagokban rejlő adatokhoz. 

Adatforrás oldali bejelentkeztetés

Amikor adatok továbbítását szeretné kérni egy felhasználó, akkor az adatok körének beazonosítása után a felhasználót a reData.me átirányítja az adatbirtokos oldalára, ahol be kell lépnie a saját felhasználói adataival. Így tud meggyőződni róla az adatbirtokos, hogy jogos igényt elégít ki és hogy ki az a felhasználó, akinek az adatait ki kell adnia. Ezzel a technológiával biztosítani tudjuk, hogy a reData.me platform még azt sem tudja, hogy ki a felhasználó. Nekünk csak annyit kell tudnunk, hogy rendelkezett annak a képességével, hogy az adattárolónál azonosítsa magát.

Tranzakciók naplózása
Fontos, hogy a reData.me platform nyilván tartsa, hogy milyen kérések alapján milyen célra milyen adatok átadását teljesítette. Ezeket az információkat egy meghamisíthatatlan logolási technikával (SAML protokollal) tároljuk, ami lehetővé teszi, hogy világos és bármikor ellenőrizhető képünk legyen arról, hogy milyen jogalappal milyen tranzakciókat teljesítettünk. Ezt a biztonságos logolási titkosítási technológiát használják Európa szerte az állampolgári autentikációk elvégzésére is, így nekünk is megfelelőnek tűnt.

Jogi megfelelőség

Az adatok használatát, főleg másodlagos használatát Európában a GDPR keretei határozzák meg. Ezen felül most alakul több olyan európai policy, amelyek keretezni fogják az adatok mozgatását. A reData.me kialakításánál alapelv volt, hogy a jelen és a jövő szabályozásainak is könnyedén feleljenek meg a rendszert használó szereplők.
Célhoz kötött hozzájárulás
A rendszer felépítésében az adatok használatához egyértelművé kell tenni, hogy pontosan milyen célra fogja használni a kikérő és ebből milyen előnye származik a végfelhasználónak. Ezt olvassa el és hagyja jóvá a felhasználó, így maximálisan teljesül a célhoz kötött, értő hozzájárulás elvárása. (GDPR 6,7-es cikk)
Felkérésre történő adatátadás
Az adatok kiadása jogi szempontból mindig kényes művelet. A reData.me rendszerében amikor egy felhasználó elfogadja, hogy egy adatcsomag használható egy konkrét célra, akkor azzal egyidőben keletkezik egy adatátadási kérés az adattároló felé, hogy az adott adatcsomagot adja át. Így az adatkiadó félnek egyértelmű jogalapja van a kért adatok kiadására az adathordozhatósági jogra hivatkozva. (GDPR 20-as cikk).
Adatközvetítői szolgáltatás
A reData.me platform architekturális kialakításának központi eleme volt, hogy ne legyen képes belelátni az adatokba, amelyeket közvetít. Így maga biztosan nem tud adatelemzési szolgáltatásokat nyújtani, így egy világos szerepet foglal el az adatökoszisztéma értékláncában, mint adatközvetítő. A még tárgyalás alatt lévő Data Governance Act kiemelt célkitűzése, hogy ilyen adatelemzés szempontjából semleges szereplők segítsék az adatkereskedelmet, ennek a követelménynek felel meg a reData.me is.