Felelős adathasznosítás

Üzleti ügyfeleknek

Felelős - minden jogi keretnek és biztonsági igénynek megfelelő etikus adatkereskedelmi platform

Adathasznosítás - tegyük monetizálhatóvá az érzékeny adatokat is, hogy a felhasználók beleegyezésével létrejöhessen az értékesítés és a másodlagos felhasználás

Felelős adathasznosítás

Üzleti ügyfeleknek

Felelős - minden jogi keretnek és biztonsági igénynek megfelelő etikus adatkereskedelmi platform

Adathasznosítás - tegyük monetizálhatóvá az érzékeny adatokat is, hogy a felhasználók beleegyezésével létrejöhessen az értékesítés és a másodlagos felhasználás

Etikus személyes adatkereskedelem

Az adatok másodlagos hasznosítása minden fél érdeke. A reData.me platform megteremti annak a kereteit, hogy az adatalanyok hozzájárulásával, világos, etikus keretek között lehessen kereskedni a személyes adatokkal.

Adatértékesítés

Sok cégnél rengeteg olyan adat gyűlik, amelyek az eredeti céljukhoz képest más célokra is alkalmasak lennének. Azonban gyakran az adatok személyes természete miatt ezeket általában nem lehet értékesíteni, hiába a kínálkozó alkalom. A reData.me platform megteremti annak a lehetőségét, hogy a cégben lévő adatokat ún. adatcsomagokba csoportosítva eladásra kínálja a szervezet úgy, hogy az adatok végső átadására való hozzájárulása és felhatalmazása mindig az adatalanytól érkezzen.

business-colleagues-in-conference-room-TVHD5EM.jpg

Adatvásárlás

Sokszor felesleges kellemetlenséget okoznak a szolgáltatók az ügyfeleknek adatai ismételt bekérésével, hiszen azok máshol már rendelkezésre állnak. Ráadásul sok olyan lehetőség van, ahol, ha a szolgáltató hozzáférne bizonyos személyes adatokhoz, akkor új szolgáltatásokat kínálhatna, melyeket saját adat gyűjtésére támaszkodva talán soha sem lenne képes kínálni. A reData.me platform segítségével lehetővé válik olyan – adatok jogszerű kikérésére épülő- szolgáltatások kialakítására, ahol az adatok más szereplőknél, cégeknél vannak és használatukhoz ún. adatalanyi, felhasználói hozzájárulás szükséges.

Három oldalú tranzakció – négy oldalú érdekeltség

A reData.me platform összeköti az adatokkal rendelkező szereplőket (adatbirtokos), az adatokat használni szándékozó szereplőket (adathasználó) és azokat, akikről az adatok szólnak (adattulajdonos). Hiszünk benne, hogy ha minden fél érdekelt a tranzakcióban, akkor olyan adathasznosítások születhetnek meg, amelyek jobb ügyfélélményt, új szolgáltatásokat, vagy új kutatásokat tesznek elérhetővé. Épp ezért olyan üzleti modellt alakítottunk ki, amely a jogi és biztonsági keretek betartása mellett minden fél számára jövedelmező és átlátható.
Adatbirtokos oldal

Az adatbirtokosoknak lehetővé tesszük, hogy ún. adatcsomagokat definiáljanak, illetve meghatározhatnak egy harmadik fél számára érvényesített kiadási árat. Az adatcsomagok leírása és ára megjelenik a reData.me adatpiactéren, ahol az adathasználók böngészhetnek. Ha az adathasználók olyan szolgáltatást tudnak indítani, amelyben a felhasználó engedélyt ad az adatátadásra, akkor az adatok átadásáért az adatbirtokos kiadási díjat kap. Ezáltal a felhalmozott adatokat valóban forgalmi értékkel bíró vagyonelemekké lehet konvertálni.

Adathasználó oldal

Az adathasználóknak lehetővé tesszük, hogy az adatcsomagok között keressenek és ezek alapján adatkikérő formokat hozzanak létre, amelyek az adatalanyoknak (magánszemélynek, akiről az adat szól) szánt ún.  értékajánlatokat, azaz miért éri meg az adatait megosztani a céggel, információkat és a kikérni szándékozott adatokat is tartalmazzák. Az adathasználók pontosan látják, hogy milyen célra milyen adatot tudnak használni és mennyibe fog kerülni számukra az adat újrahasznosítási tranzakció. Így világos és tervezhető üzleti kalkulációt lehet végezni, hogy megéri-e egy adatalapú szolgáltatást elindítani és hozzáférni az értékes adatokhoz, vagy sem. Fizetni csak azon ügyletek után kell, amit valóban teljesültek, az az adat meg is érkezett az adathasználóhoz.

Adattulajdonos oldal

Az adatalanyok a fő nyertesei a reData.me platformnak, hiszen egy teljes mértékben általuk kontrollált módon rendelkezhetnek az adataik másodlagos használatáról, miközben számukra a rendszer használata ingyenes. Sőt, bizonyos esetekben lehetőség van arra is, hogy direkt kompenzációban részesüljenek adataik ún. speciális célú megosztásával, ahol nem ők a közvetlen haszonélvezői az adat-hasznosításnak, ilyenek esetek például kutatási célokra kikért adatok lehetnek.

reData.me oldal

A reData.me üzleti modellje tranzakciós díj alapú. Az adatbirtokosoknak fizetett adatkiadási díjból 10% a reData.me működtetésére, fejlesztésére fordítódik. Ezzel a modellel a reData.me is abban érdekelt, hogy minél jobb minőségű, minél több tranzakció bonyolódjon a platformon, minél több pénzt termelve az adatbirtokosoknak és minél több értéket generálva az adatok átadásából.

A jól választott üzleti modell miatt a rendszerhez való kapcsolódás ingyenes, csak a megvalósult tranzakciókért kell fizetni.

Egy kapcsolódás - számos kapcsolat

A reData.me platformjához való kapcsolódással a szervezet, egyszeri integrációval, csatlakozhat számos olyan szervezethez, akik az etikus adatkereskedelemben szeretnének részt venni. A csatlakozás egyszerű és ingyenes.

1
Technikai integráció

A technikai integráció során egy ún. Local Redata Gateway (LRG) telepítésével megteremtjük annak a kereteit, hogy titkosított adatkiadásokban, vagy adatkikérésekben tudjon részt venni a szervezet. Ennek során biztosítjuk a privát és publikus kulcsok menedzsmentjét, az adatbázisokkal való integrációt és a szükséges ügyfélautentikációs eljárásokkal való kapcsolatot.

2
Adatkínálat és/vagy adatkereslet definiálása

Adatkínálati oldalon az adatbázis alapján lehetőség van adatcsomagok definiálására, amelyeket egy-egy felhasználóról a hozzájárulások mentén ki lehet adni. Az így definiált adatcsomagok részletei és  metaadatai megjelennek és kereshetőek a reData.me adatpiacán. 

Adatkeresleti oldalon az egyes üzleti szolgáltatásokhoz definiálni lehet adatkikérőket, amelyben be lehet jelölni, hogy ügyféligény esetén egy konkrét üzleti folyamathoz milyen adatcsomagokat kérne el a szervezet. Az így definiált adatkikérők beköthetőek a szervezet értékesítési oldalára, hogy az ügyfelek a kedvező lehetőséggel megszólíthatóak legyenek.  

3
Tranzakciók lebonyolítása
Amikor a szervezet oldalán egy felhasználó elindít egy adatkikérő folyamatot, a reData.me begyűjti a felhasználótól a hozzájárulást és átirányításokkal beazonosíttatja a felhasználót a kiválasztott adatcsomag gazdájánál, majd elvégzi a titkosított adatok átadását.
4
Elszámolás

Az elszámolás és számlázás havi rendszerességgel történik az adatforgalmazó felek között. A tevékenységelőzmények és az analitikák a reData.me platformon bármikor elérhetőek.

Biztonságos. Jogszerű.

A reData.me platform készítése során jelentős figyelmet fordítottunk arra, hogy a keretrendszer iparági standardek mentén kerüljön kialakításra. Ebben kiemelten fontos volt, mind a biztonság, mind pedig a jogszerűség előírásainak való megfelelés.

Biztonság

A rendszerünket úgy alkottuk ki, hogy ne csak policy-k de technológiai szinten se lehessen olyat tenni, ami nem az ügyfeleink érdekeit szolgálja.

Titkosított adatátadás

A reData.me rendszere úgy lett megtervezve, hogy a reData.me üzemeltetői ne tudjanak belelátni a platform által közvetített adatokba. A kiadásra szánt adatokat a kiadó (adatbirtokos) szerverén titkosítjuk a címzett (adathasználó) publikus kulcsával, amit kizárólag a címzett privát kulcsával lehet feloldani. Emiatt bárhol, bárkinek sikerülne a tranzakció során illetéktelenül hozzáférnie egy adatcsomaghoz, nem látna belőle semmit. Ugyanezen okból kifolyólag a reData.me platform sem fér hozzá az adatcsomagokban lévő adatokhoz. 

Adatforrás oldali bejelentkeztetés

Amikor adatok továbbítását szeretné kérni egy felhasználó, akkor az adatok körének beazonosítása után a felhasználót a reData.me átirányítja az adatbirtokos oldalára, ahol be kell lépnie a saját felhasználói adataival. Így tud meggyőződni az adatbirtokos arról, hogy jogos igényt elégít ki (célhoz kötöttség vizsgálata) és hogy ki az a felhasználó (felhasználó azonosítás), akinek az adatait ki kell adnia. Ezzel a technológiával biztosítani tudjuk, hogy a reData.me platform még azt sem tudja, hogy ki a felhasználó. Nekünk csak annyit kell tudnunk, hogy rendelkezett annak a képességével, hogy az adattárolónál (adatbirtokos) azonosítsa magát.

Tranzakciók naplózása

Fontos, hogy a reData.me platform visszakereshetően nyilván tudja tartani, hogy milyen kérések alapján – milyen célra – milyen adatok átadását teljesítette. Ezeket az információkat egy meghamisíthatatlan logolási technikával (SAML protokollal) tároljuk, ami lehetővé teszi, hogy világos és bármikor ellenőrizhető képünk legyen arról, hogy milyen jogalappal milyen tranzakciókat teljesítettünk. Ez a módszer megegyezik azzal a biztonságos, logolási és titkosítási technológiával, amit Európa szerte az állampolgári autentikációk elvégzésére is használnak.

Jogi megfelelőség

Az adatok használatát, főleg másodlagos használatát Európában a GDPR keretei határozzák meg. Ezen felül most alakul több olyan európai direktíva, ami keretezni fogja az adatok mozgatását és a velük való jogszerű kereskedést. A reData.me kialakításánál alapelv volt az is, hogy a jelen és a jövő szabályozásainak is könnyedén megfeleljenek a rendszert használó szereplők és ezáltal a platform is.

Célhoz kötött hozzájárulás

Az adatok használatához, újrahasznosításához, egyértelművé kell tenni, hogy pontosan milyen célra fogja használni a kikérő (adathasználó) az adatokat és ebből milyen előnye származik a végfelhasználónak (adat alany). A hozzájárulás megadásakor ezt olvassa el és hagyja jóvá a felhasználó (adat alany), így maximálisan teljesül a célhoz kötött, értő hozzájárulás elvárása. (GDPR 6,7-es cikk)

Felkérésre történő adatátadás

Az adatok kiadása jogi szempontból mindig kényes művelet. A reData.me rendszerében, amikor egy felhasználó elfogadja, hogy egy adatcsomag használható egy konkrét célra, akkor azzal egyidőben keletkezik egy adatátadási kérés az adatbirtokos felé, hogy az adott adatcsomagot adja át. Így az adatbirtokos félnek egyértelmű jogalapja van a kért adatok kiadására az adathordozhatósági jogra való hivatkozással. (GDPR 20-as cikk).

Adatközvetítői szolgáltatás

A reData.me platform architekturális kialakításának központi eleme volt, hogy semmiképpen se legyen képes belelátni az adatokba, amelyeket közvetít. Így nem tud adatelemzési szolgáltatásokat nyújtani, ezáltal világos szerepet foglal el az adatökoszisztéma értékláncában, mint adatközvetítő. A még tárgyalás alatt lévő Data Governance Act kiemelt célkitűzése, hogy az ilyen, adatelemzés szempontjából semleges, szereplők segítsék az adatkereskedelmet. Természetesen ennek a követelménynek is már megfelel a reData.me.